9 posts by

Piotr Picheta Mountain Photographer

Wspinacz skalny, taternik, eksplorator, instruktor wspinaczki, fotograf, filmowiec amator. Organizator wypraw wysokogórskich i eksploracyjnych w góry wysokie (Karakorum, Zachodni Kokszał Tau, Prokletije itp.).
Moja fotografia

Moja fotografia

9 maja 2018
Moja fotografia

Fotografia to nie prawda absolutna, ale raczej sposób na wyrażenie subiektywnej opinii o świecie. Nawet fotografia dokumentalna, reportażowa, pozornie bezstronna, pozostaje skażona pewnym indywiduum, czy też autorskim subiektywizmem, ponieważ to fotograf,…